OESO dringt aan op maatregelen arbeidsmarkt

Foto: ANP

Nederland doet er goed aan om toch een beperkte vorm van sociale verzekeringen voor zelfstandigen in te voeren en de excessieve fiscale voordelen voor zzp’ers geleidelijk af te bouwen. Dat is volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) nodig om meer Nederlanders te laten profiteren van de sterke economische groei. Ook pleit de denktank voor een langer vaderschapsverlof.

De Nederlandse economie zit volgens de OESO duidelijk in de lift, maar de situatie op de arbeidsmarkt is de organisatie een doorn in het oog. Door de opkomst van allerlei vormen van flexwerk blijft de groei van de lonen bijvoorbeeld achter. Niet alle werkenden profiteren daardoor evenveel van het economisch herstel. Vandaar dat de verschillen tussen de soorten arbeidsverbanden teruggebracht moeten worden, staat in een nieuw rapport.

Het valt de OESO bovendien op dat Nederlandse vrouwen relatief een stuk minder pensioen opbouwen doordat ze vaker parttime werken. Volgens de onderzoekers is de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen met gemiddeld dik 42 procent bijna nergens zo groot als hier. Als vaders vanaf het begin al langer bij de zorg van hun kind betrokken kunnen worden zou dit de seksverschillen op het gebied van parttimewerk wat kunnen beperken.

In het rapport wordt ook de aandacht gevestigd op de vergrijzing. In dat kader is het belangrijk dat de sociale partners eindelijk eens tot overeenstemming komen over de hervorming van het pensioenstelsel. Daarnaast vindt de OESO dat Nederland verder moet gaan met onder meer het geleidelijk uitfaseren van de hypotheekrenteaftrek.

Reacties