Vakbeursdivisie van AEX-bedrijf RELX krabbelt op

Foto: ANP

De vakbeursdivisie van data- en informatieleverancier RELX groeit weer, maar heeft nog een lange weg te gaan voordat de klap van de coronapandemie is verwerkt. Door de wereldwijde virusuitbraak gingen veel evenementen vorig jaar niet door en wereldwijd gaan congreshallen nog maar mondjesmaat open.

De inkomsten uit gespecialiseerde vakbeurzen stegen in de eerste negen maanden van dit jaar met 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee zijn de opbrengsten nog lang niet terug op het niveau van voor de pandemie, die zorgde voor een omzetdaling van grofweg 70 procent voor deze tak. Maar waar deze activiteiten vorig jaar nog verlieslatend waren, verwacht RELX dit jaar quitte te draaien.

Een probleem blijft dat er vaak jaren van planning en organisatie aan een groot zakelijk evenement voorafgaan. Daardoor is het vaak moeilijk om geannuleerde evenementen te verschuiven op de kalender, benadrukten ondernemers uit de sector al.

De vakbeursdivisie is het kleinste onderdeel van RELX. Voor het voormalige Reed Elsevier waren er genoeg andere inkomstenbronnen om de pijn in de evenementensector te verzachten. Als de effecten van wisselkoersen en de aankoop of verkoop van bedrijfsonderdelen niet wordt meegerekend, steeg de omzet in de eerste drie kwartalen met 6 procent.

Het meeste succes had RELX met de verkoop van producten voor het inschatten en analyseren van risico’s. Ook de divisies voor wetenschappelijke, medische en juridische publicaties groeiden dankzij de toegenomen vraag naar digitale bronnen. Exacte cijfers over de omzet of winst gaf RELX niet in zijn kwartaalbericht.

Reacties