Meer aanvragen subsidie elektrische trucks dan geld beschikbaar

Foto: ANP

Ondernemers hebben binnen een dag drie keer meer subsidies aangevraagd voor elektrische vrachtwagens dan er geld beschikbaar is. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat vanaf maandag subsidieaanvragen accepteerde. Met de beschikbare subsidies kan volgens de RVO het aantal volledig elektrische vrachtwagens in Nederland verdubbelen.

Daar rijden er nu ruim tweehonderd van rond in Nederland, de 13,5 miljoen euro die via de subsidies beschikbaar was is goed voor nog eens ongeveer tweehonderd ‘schone’ vrachtwagens. Volgens de RVO is de ambitie dat in Nederland in 2025 minimaal duizend vrachtwagens uitstootvrij rijden, in 2040 moet dat voor alle vrachtwagens gelden. In Nederland rijden nu in totaal 160.000 trucks.

Nu er meer aanvragen binnen zijn dan dat er geld beschikbaar is, wordt via loting bepaald wie de subsidie krijgt. Eerst wordt nog gekeken of de aanvragen die zijn ingediend juist zijn.

Het doel van de subsidies is om de overstap naar het rijden van een elektrische vrachtwagen makkelijker te maken. “Het aantal binnengekomen aanvragen is hoger dan verwacht”, meldt de RVO. “Het duidt erop dat de markt er klaar voor lijkt te zijn, en Nederland de in het klimaatakkoord gestelde doelen voor schone vrachtwagens kan halen.”

Reacties