Komst woonunits Essenkade gaat te snel en is ondoordacht, aldus sommige omwonenden

Foto:

[HOUTEN] Een groep inwoners van de Campen, de Borchen en de Gaarden is tegen de snelle wijze waarop de gemeente Houten voorstelt woonunits voor 250 mensen op het parkeerterrein van het voormalige Wegenergebouw aan de Essenkade te zetten. De units zijn bedoeld voor asielzoekers en andere ‘spoedzoekers’. 

door Agnes Corbeij

Het bezwaar werd geuit in een brief die de bewoners donderdagavond naar de raadsfracties stuurden. Onder de brief staan vier personen met naam genoemd, maar volgens hen zijn veel meer mensen tegen de plannen zoals deze nu voorliggen. Dinsdag 10 mei staat het besluit op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. 

De schrijvers willen duidelijk maken dat zij niet tegen de komst van asielzoekers zijn, ‘maar wel op de wijze waarop de plannen nu zijn voorgesteld’. Ze vragen zich onder meer af of er ook uitgeprocedeerde asielzoekers bij zitten. Wethouder Overweg stelde eerder dat het zal gaan om maximaal 100 asielzoekers die uitzicht hebben op een permanente verblijfsstatus. 

VEILIGHEID De bewoners maken zich vooral zorgen over de veiligheid in hun eigen wijken. Aangezien er op de Essenkade geen voorzieningen zijn, zullen de 100 asielzoekers en 150 andere ‘spoedzoekers’ voor hun dagelijkse boodschappen naar de omliggende wijken aangewezen zijn. Voor de veiligheid in deze wijken is geen apart beleid gemaakt. Daar zijn de brievenschrijvers het niet mee eens.

Op 5 april ontvingen wij als inwoner de eerste informatie hierover.

,,Wij vinden het zorgelijk dat de gemeente geen proactieve houding neemt ten opzichte van veiligheid en overlast in de aangrenzende woonwijken. Dit zeker gezien de problematiek op sommige andere plekken in het land, waar dergelijke locaties geopend zijn.” De plannen zijn volgens deze omwonenden ondoordacht. Zij zouden graag zien dat er eerst veiligheidsbeleid gemaakt wordt door de gemeente, in samenwerking met politie en omwonenden. Pas als dit beleid er is kan er een besluit genomen worden over de komst van de woonunits, zo staat in de brief. 

TE SNEL De omwonenden voelen zich overvallen door de snelle besluitvorming. De gemeente wil gebruik maken van spoedwijziging in het bestemmingsplan. ,,De eerste informatie die wij als inwoner hebben ontvangen is op 5 april jl. geweest, en deze informatie was zeer summier en onduidelijk. De raad neemt over dit plan al een besluit op 10 mei. Dat is een enorm kort tijdsbestek om bezwaar te maken en verduidelijkende vragen te stellen.” In die zes weken zat ook twee weken meivakantie. 

Uit de bezwaren van de omwonenden blijkt het spanningsveld tussen enerzijds de wens snel actie te ondernemen om de grote huisvestingsproblemen op te lossen en anderzijds zorgvuldig te handelen en uitvoerig te overleggen met alle betrokken partijen.

Reacties