Voortgangsrapportage Ermelo-West: één woning aardgasvrij

Foto:

[ERMELO] In het kader van het project Wijk van de Toekomst is één woning in de wijk Ermelo-West inmiddels geheel aardgasvrij gemaakt. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage van het college.

Door de provincie is in 2019 subsidie beschikbaar gesteld aan de gemeente Ermelo voor het starten van een proeftuin om een wijk aardgasvrij te maken. In eerste instantie bestemd voor het aardgasvrij maken van 484 woningen. In maart 2022 heeft een provincie de hybride warmtepomp toegevoegd als tussenstap naar aardgasvrij.

Gelijktijdig is de Wijk van de Toekomst uitgebreid en telt deze nu 170 koopwoningen en 438 huurwoningen. Installatiemaatregelen leiden niet meer verplicht tot een aardgasvrije woning. Ook de hybride warmtepomp komt in aanmerking voor subsidie in de nieuwe regeling.

Tot nu toe zijn er 66 subsidieaanvragen ingediend. Dit betekent al dat ruim veertig procent van de particuliere eigenaren zodanig betrokken zijn bij het project dat ze begonnen zijn met het nemen van maatregelen. De meeste bewoners hebben subsidie aangevraagd voor isolatiemaatregelen. Zes bewoners hebben ook subsidie aangevraagd voor installatiemaatregelen.

Op grond van de regeling is 229.338 euro subsidie aan particuliere eigenaren verstrekt en is een totale CO2 reductie van 27.877 kilogram per jaar gerealiseerd. Hiernaast hebben 85 particuliere eigenaren een energieadvies aangevraagd en gekregen. Dat is 54 procent van de particuliere eigenaren. Het aanvragen van het advies is vrijblijvend, de verwachting is dat de meeste mensen met een energieadvies binnenkort beginnen met het nemen van maatregelen. Door de gemeente zijn veel (digitale) activiteiten gehouden om bewoners mee te nemen in het proces naar een aardgasvrije wijk. De voortgangsrapportage is gebaseerd op de stand van zaken tot en met eind februari.

Reacties