Worden deze spoorwegovergangen straks vervangen door tunnels?

Foto:

[NIJKERK] De gemeente Nijkerk wil samen met Ermelo meedoen met een gezamenlijke verkenning naar de mogelijkheden om ongelijkvloerse kruisingen van spoorwegovergangen te vervangen door tunnels. Het college van burgemeester en wethouders trekt hiervoor een bedrag van 200.000 euro uit en nog eens 25.000 euro voor de inzet van ambtelijke capaciteit.

Het college heeft er nog wel even over getwijfeld of zo’n besluit moest worden genomen in een tijd dat men demissionair is. Men beseft echter ook dat er nu een kans ligt om zo’n onderzoek via cofinanciering te realiseren. ProRail houdt geen rekening met vakanties of de vorming van nieuwe colleges. Het totale onderzoek kost 800.000 euro, waarvan ProRail de helft voor haar rekening neemt.

MEER TREINEN ProRail heeft de taak de risico’s in beeld te brengen die zijn gemoeid met het laten rijden van meer treinen op het traject tussen Amersfoort en Harderwijk. Overigens wordt op dit moment ook gekeken of er meer treinen kunnen rijden tussen Amersfoort en Zwolle, waarbij bij het NS-station ’t Harde een HUB (overstappunt) wordt gerealiseerd voor reizigers die vanuit de auto de trein willen pakken.

OVERWEG Voor Nijkerk ligt de prioriteit bij de overweg in de Bloemendaalseweg. Een tunnel in de Bloemendaalseweg is van belang voor de komst van een oostelijke ontsluiting van Nijkerks grondgebied. Indien deze wordt gerealiseerd zal er waarschijnlijk minder gebruik worden gemaakt van de huidige overweg in de Oude Barneveldseweg in het centrum van Nijkerk. Deze overweg en de voetgangersoversteek bij het station worden door ProRail gezien als twee aparte overwegen. Beide overwegen worden meegenomen in het onderzoek naar de noodzaak van ondertunneling van bestaande overwegen.

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur ligt er de wens om ook de overweg in de N301 ongelijkvloers te maken, in verband met de veiligheidsincidenten die daar hebben plaatsgevonden. Het gaat om een provinciale weg, waardoor er afstemming nodig is tussen de provincie Gelderland en ProRail. In het onderzoek wordt ook de spoorwegovergang in de Domstraat in Holkerveen meegenomen, al heeft deze geen hoge prioriteit bij het college.

KNOOP DOORHAKKEN Van belang is of ook de raad van Ermelo instemt met de 200.00 euro die nodig is voor onderzoek naar een aantal overwegen. In het verleden is het bedrag al beschikbaar gesteld, maar later op een wachtlijst gezet omdat niet iedere partij overtuigd was van de noodzaak van het onderzoek. Ook in Ermelo wordt gewerkt aan een nieuw college dat uiteindelijk de knoop moet doorhakken hierover. Voor Wim Oosterwijk staat vast: het is nu de kans om mee te profiteren van het geld dat ProRail steekt in het onderzoek.

Door Wijnand Kooijmans

Reacties