Doe Maarn Mee overhandigt definitief Masterplan aan college

Foto:

[HEUVELRUG] Het Masterplan met het advies van de Werkgroep Doe Maarn Mee is klaar en afgelopen woensdag aangeboden aan het college. Wethouders Karin Oyevaar en Gerrit Boonzaaijer namen het plan in ontvangst. Het college gaat de uitkomst van het Masterplan nu bestuderen en naast de kaders van de gemeenteraad leggen. Dan volgt een voorstel aan de raad. Verwachting is dat het voorstel eind van het jaar naar de raad gaat en de besluitvorming begin 2023 plaatsvindt. Dat laat de gemeente weten in een persbericht.

Doe Maarn Mee is het co-creatieproces om samen invulling te geven aan de maatschappelijke voorzieningen voor Maarn en Maarsbergen voor de komende twintig, dertig jaar. Voorzieningen voor onder andere sport, scholen, bibliotheek en woningbouw. Met als belangrijkste doel vitale dorpen nu en in de toekomst. ,,In het co-creatieproces hebben inwoners, organisaties en medewerkers van de gemeente samengewerkt. Zo nemen dorp en gemeente samen de verantwoordelijkheid voor het behoud en de versterking van de maatschappelijke voorzieningen die zo belangrijk zijn voor de toekomst van Maarn en Maarsbergen.’’

DOEMAARNMEE De Werkgroep DMM fase C over het plan dat nu voorligt: ,,Ter afsluiting van een intensief DoeMaarnMee co-creatie proces heeft de Werkgroep haar eindrapport met advies aangeboden aan het college van B&W. Het eindrapport bestaat uit het Masterplan 2.0 dat beschrijft wat de werkgroep gedaan heeft en waarom, en een Beslisdocument met een onderbouwd advies van Werkgroep.’’

,,DMM heeft gekozen voor het scenario Spreiding, omdat dit scenario de beste invulling geeft aan de wensen en eisen van stakeholders en belanghebbenden. Binnen de dorpsgemeenschap kan dit scenario op de meeste steun rekenen, hoewel er natuurlijk zeker nog onderdelen moeten worden uitgewerkt, waarbij er ook aandacht is voor de zorgen van de bewoners van de Planetenbaan en omgeving. De Werkgroep presenteert graag hun bevindingen aan de gemeenteraad om zo optimaal informatie te kunnen geven over de ideeën en vragen te kunnen beantwoorden. We hopen dat we dat nog dit jaar kunnen doen.”’’

ONDER DE INDRUK Wethouder Karin Oyevaar: ,,Met veel plezier en interesse hebben collega Gerrit Boonzaaijer en ik het eindrapport in ontvangst genomen. We zijn onder de indruk van de prestaties en de tomeloze inzet van de deelnemers aan de werkgroep fase C van DMM. We hebben regelmatig contact gehad de afgelopen periode en in al die contacten was de gedrevenheid en betrokkenheid zichtbaar. Dit zagen we ook vorige week op de informatieavond in Maarn. Uiteraard zijn er ook nog vragen en uitdagingen, maar daar gaan we de komende periode mee aan de slag. Dit is een belangrijke mijlpaal en we zien uit naar besluitvorming in de raad.”

Reacties