In toekomst meer aandacht voor laadpalen fietsers

Foto:

[ERMELO] In de toekomst wordt alsnog aandacht besteed aan oplaadpalen voor fietsen. Die toezegging deed wethouder Ronald van Veen naar aanleiding van kritiek van zowel Dick Tillema (ChristenUnie) als Han Wilhelm (HE22). Die vinden dat in de visie op het plaatsen van laadpalen de aandacht te veel alleen op de elektrische auto is gericht.

Van Veen zegt dat de aandacht nu vooral op de auto is gericht omdat het hier gaat om een verplichting zo’n visie op te stellen vanuit de Rijksoverheid. Hij is echter wel overtuigd van de noodzaak dat er ook laadpalen moeten komen voor vooral de toeristische fietsers die Ermelo aandoen. Inwoners laden de fietsen veelal thuis op.

SNELLADEN Op dit moment is het snelladen van elektrische auto’s nog niet mogelijk in Ermelo. Vattenfall heeft aangegeven dat het netwerk daarvoor onvoldoende capaciteit heeft. Voor de uitbreiding van het aantal laadpalen is die capaciteit wel voorhanden. In 2023 zijn er tweehonderd laadpalen nodig, in 2030 vijfhonderd.

Of dit aantal voldoende is kan moeilijk worden ingeschat. De ervaring leert dat in het afgelopen jaar het aantal elektrische auto’s met 28 procent is gestegen. Niet onmogelijk wordt gehouden dat dit aantal nog sneller zal stijgen. Onder meer omdat vanaf 2030 alleen elektrische auto’s mogen worden gefabriceerd. Maar ook vanwege de huidige benzineprijzen en de verkoop van tweedehands elektrische auto’s.

WEGHALEN Het contract rond al geplaatste laadpalen loopt tot 2030. Deze palen blijven staan en worden pas verwijderd zodra ze zijn afgeschreven. Het kan in de praktijk voorkomen dat een laadpaal niet meer wordt gebruikt omdat bijvoorbeeld de aanvrager weer is overgeschakeld op benzine. Het weghalen van de paal kost te veel. De hoop is dat de paal in de toekomst alsnog door anderen gebruikt gaat worden.

VRACHTWAGENS LADEN Een laadpalenperron voor vrachtwagens wordt niet overwogen. De accu’s zijn veelal niet toereikend om vrachtwagens op te laden. Bovendien wordt in de transportsector meer ingezet op het gebruik van waterstof dan op het elektrisch rijden.

Dick Tillema vraagt zich af hoe elektrische capaciteit voor koelwagens op Kerkdennen zich verhoudt met de plannen dit bedrijventerrein om te bouwen tot woonwijk. Aangegeven wordt dat de huidige koeling door aggregaten veel uitstoot met zich meebrengt en overlast veroorzaakt. Dit elektrisch mogelijk te maken lost deze problemen op.

DEELAUTO’S Gekeken wordt nog hoe de mogelijkheid tot elektrische deelauto’s meer onder de aandacht kan worden gebracht en het aanvragen van palen kan worden gestimuleerd.

Wijnand Kooijmans

Reacties